Hợp tác xây dựng và phát triển.

“ CÁI BẮT TAY THẾ KỶ “ đó là sự hợp tác mới giữa tập đoàn SDLG – một công ty nhà nước Trung Quốc và VOLVO – một công ty đại diện cho chất lượng,uy tín và thành công của một sản phẩm máy tư bản.Sự hợp tác tạo nên SDLG – VOLVO ,một hình ảnh mới,một chất lượng mới.VOLVO góp 70% vốn đầu tư nâng cấp các dây truyền sản xuất mới, chuyển giao công nghệ,quản lý đầu ra sản phẩm máy SDLG.Đa dạng trong sản phẩm, nâng cao chất lượng và đem lại sự hài lòng lớn nhất cho các khách hàng đã và đang tin tưởng sử dụng sản phẩm của SDLG – VOLVO.